Viktigt om installation av el.
Elinstallationer skall utföras av behörig elektriker.
Reglerna är inte enhetliga för hela badrummet. Vad som får monteras beror på avståndet till dusch eller badkar. Därför indelas badrummet i zoner enligt ritningarna till vänster.
110v-uttag är tillåtet i område 2, minst 1700 mm från golv.
230v-uttag ska placeras i område 3, minst 1700 mm från golv och vara anslutet till jordfelsbrytare.
Utanför område 3 är det fritt att montera 230v-uttag om det är anslutet till jordfelsbrytare.

Hos Holmgrens Allservice får du kvalificerad hjälp
och tillgång till den tekniska expertis
som är nödvändig för alla installationer i våtutrymmen.